همایش ملی ایرانشناسی و میراث نوشتاری عربی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC)

همایش ملی ایرانشناسی و میراث نوشتاری عربی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC)

برگزاری همایش ملی ایرانشناسی و میراث نوشتاری عربی با کد اختصاصی 00210-70315در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC)

با حضور صاحب نظران دانشگاهی در استان خراسان شمالی شهر بجنورد برگزار می‌شود.

پذیرش مقاله به زبان‌های فارسی، عربی و انگلیسی

چاپ مقالات برگذیده در مجلات علمی- پژوهشی

تاریخ برگزاری: 20 تا 21 بهمن ماه 1400

آخرین مهلت ارسال مقالات: 20 دی‌ماه 1400