کارکنان حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه با دکتر منصور میراحمدی؛ رییس دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع) دیدار و گفتگو کردند

کارکنان حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه با دکتر منصور میراحمدی؛ رییس دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع) دیدار و گفتگو کردند

به گزارش روابط عمومی و بین المللی دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع)، روز سه شنبه 9 مهر 1398، آقای علی درویشی؛ معاون اداری و مالی به همراه کارکنان این حوزه  با دکتر منصور میراحمدی؛ رییس دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع) دیدار و گفتگو کردند. 

در این دیدار ضمن بررسی و طرح مشکلات موجود در این حوزه؛ دکتر میر احمدی در مورد نقاط قوت و کاستی های بخش های مختلف معاونت نکاتی را مطرح کردند.

بازدیدها: 1246