اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه خانم عادله رحمتی

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه خانم عادله رحمتی

جلسه دفاع از پایان نامه  خانم عادله رحمتی

عنوان پایان نامه

بررسی تطبیقی مکانیزم انتقال سیاست های پولی در اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی: رویکرد پویایی سیستمی

زمان برگزاری

شنبه  – 1398/08/11

محل برگزاری

ساختمان مرکزی دانشگاه کلاس شماره 1

ساعت برگزاری

12:30 

استاد راهنما

دکتر محمد غفاری فرد

استاد داور

دکتر رضا یوسفی

استاد مشاور

دکتر حسین رضایی

 

 

 

 

 

 

 

بازدیدها: 186