اطلاعیه شماره یک جذب و پذیرش متقاضیان غیر ایرانی و غیر فارسی زبان سال تحصیلی 1401-1400

اطلاعیه شماره یک جذب و پذیرش متقاضیان غیر ایرانی و غیر فارسی زبان سال تحصیلی 1401-1400

The Ahlul-Bayt International University is a certified university, Licensed and authorized by the Ministry of Science, Research and Technology of the Islamic Republic of Iran. The University is a member of the International Association of Universities: IAU (under the auspices of UNESCO). The University admits non-Iranian students in postgraduate level for Master Degree. The process of admission for non-Iranian and non-Persian speaker applicants for the academic year of 2021-2022 will start from March 21, 2020 to July 22, 2020. Applicants should carefully read this announcement.

Download the announcement file

بازدیدها: 146

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *