بازدید دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع) از منطقه گردشگری عباس آباد تهران

بازدید دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع) از منطقه گردشگری عباس آباد تهران

دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع) روز چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400 از  خانه شعر و ادبیات، پارک آب و آتش، پل طبیعت و گنبد مینا در منطقه گردشگری عباس آباد تهران بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع)؛ دانشجویان ابتدا به خانه شعر و ادبیات واقع در منطقه گردشگری عباس آباد تهران رفته و با آثار نادر ابراهیمی؛ نویسنده معاصر، آشنا شدند. دومین منطقه مورد بازدید دانشجویان پارک آب و آتش بود که دانشجویان با تاریخچه پارک، نوع معماری، وسعت پارک و آثاری که در این محل وجود داشت آشنا شدند. دیدار از خانه پرندگان، پل طبیعت، فانوس دریایی، مجسمه سیاوش، برج آتش و گنبد مینا  از دیگر مکان های مورد بازدید دانشجویان در این اردوی تفریحی است.