اطلاعیه نظر سنجی اساتید

اطلاعیه نظر سنجی اساتید

قابل توجه دانشجویان محترم

از دانشجویان ورودی 99 درخواست می‌شود جهت انجام نظرسنجی اساتید حداکثر تا تاریخ 1400/03/21 به سامانه پویا مراجعه نمایند.

اداره خدمات آموزشی