اطلاعیه ثبت‌نام در سمینار بین‌المللی امام خمینی(س)

اطلاعیه ثبت‌نام در سمینار بین‌المللی امام خمینی(س)

قابل توجه دانشجویان محترم

جهت ثبت‌نام در سمینار بین المللی امام خمینی(س) دانشجویان موظفند تا روز چهارشنبه مورخ 5 خرداد ماه ساعت 2:30  به دفتر امور فرهنگی مراجعه نمایند.