اطلاعیه تمدید اقامت

اطلاعیه تمدید اقامت

قابل توجه دانشجویان محترم

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند بر اساس بند 5 نامه شماره 13066/4/41 مورخ 30/02/1400، دانشجویان غیر ایرانی موظف هستند 35 روز قبل از پایان اقامت دانشجویی، از امور کنسولی دانشگاه خود تقاضای تمدید اقامت نموده و دانشگاه موظف است ظرف مدت یک ماه مانده به انقضای اقامت دانشجو، پرونده وی را تحویل دفتر امور کنسولی سازمان امور دانشجویان نماید. در غیر اینصورت امکان بخشش و مساعدت جریمه مقدور نبوده و پلیس ناگزیر از اعمال قانون و اخذ جریمه خواهد شد.


امور کنسولی دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع)