اطلاعیه برگزاری کلاسها بصورت حضوری

اطلاعیه برگزاری کلاسها بصورت حضوری

به اطلاع می رساند بنابر مصوبه مورخ 1400/06/31هیات رئیسه محترم

کلاسهای سال تحصیلی 1401-1400 نیمسال اول بصورت حضوری برگزار می شود.