نشست صمیمانه با معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

نشست صمیمانه با معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

 

قابل توجه دانشجویان محترم

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان ورودی ۱۴۰۰ دانشکده علوم و فنون می رساند ، جلسه ای با حضور معاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی ساعت ۱۳ روز دوشنبه مورخ 15-۹-۱۴۰۰ برگزار خواهد شد.
حضور کلیه دانشجویان ورودی ۱۴۰۰ در این جلسه الزامی می باشد
مکان: نمازخانه دانشکده علوم و فنون