آغاز سال 2022 میلادی

آغاز سال 2022 میلادی

روز آغاز سال 2022 میلادی و معادل آن به شمسی

1 ژانویه 2022 که در تقویم هجری شمسی شنبه 11 دی ماه 1400 است، آغاز سال 2022 میلادی