نظرسنجی اساتید

نظرسنجی اساتید

دانشجویان گرامی خواهشمند است برای انجام نظرسنجی از اساتید به سامانه پویا قسمت ارزیابی اساتید مراجعه فرمایید.

لطفا حداکثر تا تاریخ 3 تیر 1401 نظرسنجی را انجام دهید.

لازم به ذکر است امکان دیدن نمرات امتحانی منوط به انجام نظرسنجی می باشد.