اطلاعیه آموزشی

اطلاعیه آموزشی

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند آن دسته از دانشجویانی که تایدیه مدرک تحصیلی خود را ارائه ندادند و یا  شهریه ترم جاری را پرداخت نکردند ،امکان دریافت کارت ورود به جلسه و شرکت در جلسه امتحان را نخواهند داشت.