اطلاعیه فوری تغییر تاریخ کلاس‌ها

اطلاعیه فوری تغییر تاریخ کلاس‌ها

قابل توجه کلیه دانشجویان

نظر به مصوبه هیات محترم رئیسه دانشگاه، شروع نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱( ترم مهر) بعلت همزمانی با برگزاری مراسم باشکوه اربعین حسینی، از تاریخ ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ به ۹ مهر ۱۴۰۱ تغییر یافت
معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی