اطلاعیه آموزشی

اطلاعیه آموزشی

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم ورودی نیمسال اول، سال تحصیلی ۱۴۰۲_۱۴۰۱ می‌رساند، کلاس‌ها به مدت محدود به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

در ضمن حضور در کلاس‌ها الزامی می‌باشد و غیبت بیش از سه جلسه منجر به حذف درس می‌شود.