نخستین جلسه از دوره زبان انگلیسی ویژه دانشجویان دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع)  برگزار شد

نخستین جلسه از دوره زبان انگلیسی ویژه دانشجویان دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع) برگزار شد

نخستین جلسه از دوره زبان انگلیسی به درخواست دانشجویان جهت تقویت زبان انگلیسی دانشجویان در روز دوشنبه ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱ تشکیل شد.

قابل ذکر است استاد زبان از خود دانشجویان دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع) بوده و این کلاس هر هفته در روز دوشنبه تشکیل می‌شود.