مصادیق تخلف در امتحانات

مصادیق تخلف در امتحانات

با توجه به مصوبه جلسه ۳۵۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۱۳۷۶/۰۶/۱۴ بند ۵-الف ماده۷ تنبیهات، مواردی که در امتحانات دانشگاه تخلف محسوب شده و به موجب آن نمره ۰/۲۵ برای دانشجو منظور می­‌گردد به شرح ذیل است:

 1. همراه داشتن هرگونه کتاب، جزوه، یادداشت و… در جلسه امتحان.
 2. همراه داشتن تلفن همراه (حتی خاموش)، هندزفری و هرگونه وسایل الکترونیکی.
 3. صحبت کردن با دیگر دانشجویان و نگاه کردن به برگه دیگران در هنگام برگزاری امتحان.
 4. رد و بدل کردن هرگونه وسیله مانند لوازم التحریر و… بدون مجوز مراقب جلسه.
 5. ایجاد اختلال در نظم جلسه.
 6. جابه جا کردن صندلی و یا نشستن بر روی صندلی مغایر با شماره صندلی.
 7. عدم تحویل برگه سوال یا چرکنویس در پایان جلسه.
 8. عدم تحویل به موقع پاسخنامه ها و برگه­‌های سوال.
 9. رفتن به جای شخص دیگر در امتحان و یا فرستادن شخص دیگر به جای خود در سرجلسه امتحان.
 10. متون تهیه شده برای تقلب هر چند فرصت استفاده از آن را پیدا نکنند.
 11. جابه جایی برگه امتحانی.

 

اداره خدمات آموزشی