گزارش تصویری اردوی علمی فرهنگی دانشجویان به مشهد مقدس

گزارش تصویری
اردوی علمی فرهنگی دانشجویان به مشهد مقدس

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بین‌المللی اهل بیت (ع)، اردوی علمی فرهنگی دانشجویان به مشهد مقدس به مدت سه روز برگزار شد.