بازدید دانشجویان رشته‌ی علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه بین المللی اهل‌بیت “ع” از خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)

بازدید دانشجویان رشته‌ی علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه بین المللی اهل‌بیت “ع” از خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)

به همت روابط عمومی دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع)، دانشجویان رشته‌ی علوم ارتباطات اجتماعی روز یکشنبه مورخ ۲ بهمن‌ماه ۱۴۰۱ از خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا) بازدید کردند.

این بازدید در راستای دوره های برگزار شده خبرنویسی در دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع) می‌باشد.

نصیری، مدیر اداره ارزیابی و نظارت خبرگزاری ایکنا، دانشجویان را با بخش‌های مختلف این خبرگزاری از جمله؛ هیأت تحریریه، بخش بین‌المللی و استودیوی این خبرگزاری آشنا کردند.

 هدف از این بازدید، آشنایی بیشتر دانشجویان با ساختارها و برنامه‌های رسانه‌ای این خبرگزاری می‌باشد.v