دانشجویان برتر ورودی نمیسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶ – ۱۳۹۷

کلیه گروه های آموزشی

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

معدل

رتبه

۱

محمد جاوید جویا

تاریخ اسلام

۲۰

۱

۲

محمد روشن

تاریخ اسلام

۱۹٫۷

۲

۳

پارسا عبدالواحد

تاریخ اسلام

۱۹٫۴

۳

۴

عارف وفایی

روابط بین الملل

۱۹٫۵

۱

۵

عبد الواحد حیدری

روابط بین الملل

۱۹٫۵

۱

۶

محمد رسول حسنیار

روابط بین الملل

۱۹٫۱

۲

۷

معصومه قنبری

روابط بین الملل

۱۹

۳

۸

سید سجاد عابدی

حقوق جزا و جرم شناسی

۲۰

۱

۹

سید حبیب الله اکبری

حقوق جزا و جرم شناسی

۱۹٫۵

۲

۱۰

روح الله رضایی

حقوق جزا و جرم شناسی

۱۹٫۳۳

۲

۱۱

محمد عمران عمرانی

حقوق جزا و جرم شناسی

۱۹٫۳۳

۲

۱۲

محمد ذکی هاشمی

حقوق جزا و جرم شناسی

۱۹٫۳۳

۳

۱۳

عادله رحمتی

علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی

۱۹٫۹۲

۱

۱۴

مهدی صفدری

علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی

۱۸٫۹۴

۲

۱۵

رمضان صفدری

علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی

۱۸٫۹۲

۳

۱۶

حسین شاه ذاکری

حقوق خصوصی

۱۹٫۵

۱

۱۷

محمد کاظم سروری

حقوق خصوصی

۱۹٫۵

۱

۱۸

سید محسن علوی

حقوق خصوصی

۱۹٫۲

۲

۱۹

محمد محسنی

حقوق خصوصی

۱۹٫۲

۲

۲۰

رقیه موسوی

حقوق خصوصی

۱۹٫۲

۲

 

 

دانشجویان برتر ورودی نمیسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۷ – ۱۳۹۸

کلیه گروه های آموزشی

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

معدل

رتبه

۱

نجمه بلخی

تاریخ اسلام

۲۰

۱

۲

غلام علی جوادی

تاریخ اسلام

۲۰

۱

۳

رحیمه رسا

تاریخ اسلام

۲۰

۱

۴

کلثوم اختر

تاریخ اسلام

۱۹

۲

۵

اسدالله پناهی

تاریخ اسلام

۱۸

۳

۶

سید مرتضی احمدی

روابط بین الملل

۱۸٫۰۵

۱

۷

محمد صفر پویا

روابط بین الملل

۱۷٫۷

۲

۸

لیاقت رحمانی

روابط بین الملل

۱۷٫۶۶

۳

۹

سید نوید الله حسینی

حقوق جزا و جرم شناسی

۱۹٫۷۵

۱

۱۰

سید طاهر اطهری

حقوق جزا و جرم شناسی

۱۹٫۵

۲

۱۱

شبنم موسوی

حقوق جزا و جرم شناسی

۱۹٫۲۵

۳

۱۲

اسلام الدین رضایی

علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی

۲۰

۱

۱۳

سمیه محمدی

علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی

۲۰

۱

۱۴

حسین اشتیاق

علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی

۲۰

۱

۱۵

محمد رضا شجاعی

علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی

۱۹٫۷۵

۲

۱۶

قاسم قربانی

علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی

۱۹٫۵

۳

۱۷

محمد مهدی هویدا

حقوق خصوصی

۱۹٫۴۴

۱

۱۸

ابوذر محمدی

حقوق خصوصی

۱۹

۲

۱۹

سید محمد تقی کاضمی

حقوق خصوصی

۱۸٫۷۲

۳

۲۰

دین محمد عطایی

فلسفه و کلام اسلامی

۲۰

۱