شماره تماس کارکنان
شماره تماس اساتید
شماره تماس کارکنان دانشکده علوم و فنون
شماره تماس کارکنان

تلفن‌های گویا ساختمان مرکزی دانشگاه: 021/55235654

حوزه ریاست

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن داخلی

 
1 محمود کیاستی مدیر دفتر ریاست 423  
2 دکتر مهدی شالچی طوسی مدیر برنامه‌ریزی، توسعه و نظارت 419  
3 ابوالفضل گودرزی مدیریت حراست 411  
4 اسدا.. بابایی رئیس اداره دبیرخانه مرکزی 400  
5 پیام طریقی کارشناس مسئول جذب و امور هیأت علمی 509  
6
رحیم عابدینی کارشناس حوزه ریاست 400
 

معاونت ارتباطات و امور بین الملل

ردیف
نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی
 
7 دکتر مهدی صالحی معاونت ارتباطات و امور بین الملل 418  
8 دکتر محمود نظری مدیر همکاری های علمی بین المللی 424  
9 مصطفی متانت کارشناس مسئول جذب 502  
10 مهسا شالچی کارشناس مسئول  روابط عمومی 530  
11 محمدرضا احمدی کارشناس  ارتباطات و امور بین الملل 524  
12
صادق قاسمی کارشناس جذب و پذیرش دانشجویان غیرایرانی 402
 

معاونت پژوهشی و فناوری

ردیف
نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی
 
13 دکتر محمدعلی قمی معاونت پژوهش و فناوری 417  
14 دکتر محسن گلپایگانی مدیر امور پژوهشی 425  
15 دکتر محمد حسین  کیانی رئیس اداره خدمات پژوهشی 525  
 16 میثم روشنکار رئیس اداره انفورماتیک  431  
17 سید محمد مهدی جعفری کارشناس مسئول پژوهش 532  
18 الهام میرزایی کارشناس مسئول پژوهش 200  

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

ردیف
نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی
 
19
حجت الاسلام سید عابدین بزرگی سرپرست معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی 416
 
20 سجاد قربانی گنجه رئیس اداره برنامه ریزی و ارزیابی آموزشی 427  
 21 مسعود نیری کارشناس اداره برنامه ریزی و ارزیابی آموزشی 104
 
22 سنیه دارابیان کارشناس آموزش 103  

معاونت اداری و مالی

ردیف
نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی
 
 23 فرامرز اقبالی سرپرست معاونت اداری و مالی  414  
 24 علی فروغی

سرپرست مدیریت امور اداری و پشتیبانی

 429  
 25 حسن محرابی سرپرست مدیریت امور مالی و بودجه  413  
 26 مصطفی کاویانی کارشناس امورمالی  513  
 27 سلمان تاتاری کارشناس امور اداری 529
 
 28 قاسم سوهانی رئیس اداره پشتیبانی  428  
 29 امید بهرامپوری کارشناس مسئول منابع انسانی  528  
 30 ایمان تیراژه کارشناس نقلیه  107  

معاونت فرهنگی و دانشجویی

ردیف
نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی
 
31
دکتر محمد صادق احمدی سرپرست معاونت فرهنگی و دانشجویی 415
 
32
مسلم روشنکار رئیس اداره کنسولی 424
 
 33 محمدعلی باهمّت کارشناس امور فرهنگی  510  
34

محمد منتج

مشاور امور تربیتی دانشجویان  410  
35
دکتر حامد عبدالهی مدیر امور فرهنگی 427
 
36
روح الله یادگاری کارشناس فرهنگی 408
 
 37 زهرا شیشه‌چی ها کارشناس فرهنگی  410  
 38 امیر تعالی نژاد رئیس اداره خدمات دانشجویی  106  
 39 مهدی تاجیک کارشناس دانشجویی  105  

شماره تماس اساتید

تلفن‌های گویا ساختمان مرکزی دانشگاه: 021/55235654

اساتید

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن داخلی

 
1 دکتر محمد رضا ابوئی مهریزی مدیر گروه تاریخ اسلام 406  
2 دکتر محمد رضا زارع خورمیزی هیأت علمی گروه تاریخ اسلام 406  
3 دکتر مهدی محمدی هیأت علمی گروه تاریخ اسلام 406  
4 دکتر امید رستمی غازانی مدیر گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی 109  
5 دکتر سلمان عمرانی هیأت علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی 418  
6 دکتر جلال درخشه مدیر گروه روابط بین الملل 403  
7 دکتر علی بغیری هیأت علمی گروه روابط بین الملل 503  
8 دکتر اسفندیار صفری مدیرگروه حقوق خصوصی 434  
9 دکتر محمد امامی پور هیأت علمی حقوق خصوصی 434  
10 دکتر ابوالفضل تاجیک مدیر گروه ادیان و عرفان 436  
11 دکتر عادل مقدادیان هیأت علمی ادیان و عرفان 436  
12 دکتر محمد محسن حسن پور مدیر گروه علوم ارتباطات اجتماعی 438  
 13 دکتر اسدالله مصطفوی مدیر گروه فلسفه و کلام اسلامی 405  
14 دکتر مسلم نادعلی زاده گروه زبان و ادبیات فارسی 437  
15 دکتر میثم حنیفی گروه زبان و ادبیات فارسی 437  

شماره تماس کارکنان دانشکده علوم و فنون
محتوای زبانه