شماره تماس کارکنان
شماره تماس اساتید
شماره تماس کارکنان دانشکده علوم و فنون
شماره تماس کارکنان

تلفن‌های گویا ساختمان مرکزی دانشگاه: ۰۲۱/۵۵۲۳۵۶۵۴

حوزه ریاست

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن داخلی

 
۱ محمود کیاستی مدیر دفتر ریاست ۴۲۳  
۲ دکتر مهدی شالچی طوسی مدیر برنامه‌ریزی، توسعه و نظارت ۴۱۹  
۳ ابوالفضل گودرزی مدیریت حراست ۴۱۱  
۴ اسدا.. بابایی رئیس اداره دبیرخانه مرکزی ۴۰۰
۵ پیام طریقی کارشناس مسئول جذب و امور هیأت علمی ۵۰۹  
۶
رحیم عابدینی کارشناس حوزه ریاست ۴۰۰

معاونت ارتباطات و امور بین الملل

ردیف
نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی
 
۷ دکتر مهدی صالحی معاونت ارتباطات و امور بین الملل ۴۱۸
۸
حسن کلاته مدیر جذب دانشجویان غیر ایرانی ۵۲۴
 
۱۰ مصطفی متانت کارشناس مسئول جذب ۵۰۲
۱۱ مهسا شالچی کارشناس مسئول  روابط عمومی ۵۳۰
۱۲ محمدرضا احمدی کارشناس  ارتباطات و امور بین الملل ۵۲۴
۱۳
صادق قاسمی کارشناس جذب و پذیرش دانشجویان غیرایرانی ۴۰۲

معاونت پژوهشی و فناوری

ردیف
نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی
 
۱۴ دکتر محمدعلی قمی معاونت پژوهش و فناوری ۴۱۷
 
۱۶ دکتر محمد حسین  کیانی رئیس اداره خدمات پژوهشی ۵۲۵  
 ۱۷ میثم روشنکار رئیس اداره انفورماتیک  ۴۳۱  
۱۸ سید محمد مهدی جعفری کارشناس مسئول پژوهش ۵۳۲  
۱۹ الهام میرزایی کارشناس مسئول پژوهش ۲۰۰

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

ردیف
نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی
 
 
۲۱ سجاد قربانی گنجه رئیس اداره برنامه ریزی و ارزیابی آموزشی ۴۲۷  
 ۲۲ مسعود نیری کارشناس اداره برنامه ریزی و ارزیابی آموزشی ۱۰۴
 
۲۳ سنیه دارابیان کارشناس آموزش ۱۰۳  

معاونت اداری و مالی

ردیف
نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی
 
 ۲۴ دکتر منصور حکیم الهی سرپرست معاونت اداری و مالی  ۴۱۴  
 ۲۵ علی فروغی سرپرست مدیریت امور اداری و پشتیبانی  ۴۲۹  
 ۲۶ حسن محرابی سرپرست مدیریت امور مالی و بودجه  ۴۱۳  
 ۲۷ مصطفی کاویانی کارشناس امورمالی  ۵۱۳  
 ۲۸ سلمان تاتاری کارشناس امور اداری ۵۲۹
 
 ۲۹ قاسم سوهانی رئیس اداره پشتیبانی  ۴۲۸  
 ۳۰ امید بهرامپوری کارشناس مسئول منابع انسانی  ۵۲۸  
 ۳۱ ایمان تیراژه کارشناس نقلیه  ۱۰۷  

معاونت فرهنگی و دانشجویی

ردیف
نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی
 
 
۳۳
مسلم روشنکار رئیس اداره کنسولی ۴۲۴
 
 ۳۴ محمدعلی باهمّت کارشناس امور فرهنگی  ۵۱۰  
۳۵ محمد منتج مشاور امور تربیتی دانشجویان  ۴۱۰  
۳۶
دکتر حامد عبدالهی مدیر امور فرهنگی ۴۲۷
 
۳۷
روح الله یادگاری کارشناس فرهنگی ۴۰۸
 
 ۳۸ زهرا شیشه‌چی ها کارشناس فرهنگی  ۴۱۰  
 
 ۴۰ امیر تعالی نژاد رئیس اداره خدمات دانشجویی  ۱۰۶  
 ۴۱ مهدی تاجیک کارشناس دانشجویی  ۱۰۵  

شماره تماس اساتید

تلفن‌های گویا ساختمان مرکزی دانشگاه: ۰۲۱/۵۵۲۳۵۶۵۴

اساتید

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن داخلی

 
۱ دکتر محمد رضا ابوئی مهریزی مدیر گروه تاریخ اسلام ۴۰۶  
۲ دکتر محمد رضا زارع خورمیزی هیأت علمی گروه تاریخ اسلام ۴۰۶
۳ دکتر مهدی محمدی هیأت علمی گروه تاریخ اسلام ۴۰۶  
۴ دکتر امید رستمی غازانی مدیر گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی ۱۰۹
۵ دکتر سلمان عمرانی هیأت علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی ۴۱۸
۶ دکتر جلال درخشه مدیر گروه روابط بین الملل ۴۰۳  
۷ دکتر علی بغیری هیأت علمی گروه روابط بین الملل ۵۰۳
۸ دکتر اسفندیار صفری مدیرگروه حقوق خصوصی ۴۰۸
۹ دکتر محمد امامی پور هیأت علمی حقوق خصوصی ۴۳۴
۱۰ دکتر ابوالفضل تاجیک مدیر گروه ادیان و عرفان ۴۳۶
۱۱ دکتر عادل مقدادیان هیأت علمی ادیان و عرفان ۴۳۶  
۱۲ دکتر محمد محسن حسن پور مدیر گروه علوم ارتباطات اجتماعی ۴۳۸  
 ۱۳ دکتر اسدالله مصطفوی مدیر گروه فلسفه و کلام اسلامی ۴۰۵  
۱۴ دکتر مسلم نادعلی زاده گروه زبان و ادبیات فارسی ۴۳۷  
۱۵ دکتر میثم حنیفی گروه زبان و ادبیات فارسی ۴۳۷

شماره تماس کارکنان دانشکده علوم و فنون
محتوای زبانه