مدارک لازم برای دریافت ویزا:

فرایند صدور ویزا:

صدور ویزا از زمان تایید اولیه مدارک تا صدور، حدود سه هفته کاری به طول می انجامد. ویزا فقط برای دانشجو درخواست می شود. درخواست ویزا برای همراهان یا وابستگان دانشجو بر عهده خود دانشجو است.

درخواست ورود و خروج:

درخواست ورود و خروج، مراجعت و تمدید اقامت، حدود ۴۵ روز کاری به طول می انجامد.