مدارک مورد نیاز پذیرش

مدارک تحصیلی مدارس و دانشگاه های خارجی باید حتما به تأیید دفاتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور یا سفارت کشور متقاضی در ایران برسند و در صورت نبودن زبان انگلیسی باید به صورت رسمی به فارسی یا انگلیسی ترجمه شوند.

وزارت معارف و وزارت امور خارجه افغانستان و سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل باید دیپلم های دانش آموزان افغانستان را برای ورود به مقطع کارشناسی مهر نمایند.

در صورت وجود هرگونه مغایرت بین شرایط پذیرش و ثبت نام متقاضی و قوانین رویه، از ادامه پذیرش و تحصیل متقاضی جلوگیری خواهد شد.

زبان آموزشی در تمام رشته ها و مقاطع، زبان فارسی است، مگر  این که تعداد متقاضیان تحصیل به بیش از ۱۰ نفر برسد که دانشگاه می تواند آن دوره را به زبان انگلیسی برگزار کند.

زبان آموزش در رشته های زبان و ادبیات فارسی، تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، ادیان و عرفان، فلسفه و کلام اسلامی و تاریخ اسلام در هر شرایطی و با هر تعداد دانشجو، صرفا زبان فارسی خواهد بود.

دانشجویان کشورهایی غیر از افغانستان، باید حداقل به مدت شش ماه در کلاس های آموزش زبان فارسی که در مرکز آموزش زبان فارسی برگزار می شود، شرکت کرده و موفق به قبولی در دوره شوند.