متقاضی گرامی از اینکه دانشگاه بین المللی اهل بیت را برای ادامه تحصیل انتخاب کرده اید، بسیار خوشحالیم.
لطفاً قبل از ورود به سامانه و ثبت و تکمیل درخواست، مدارک زیر را در دسترس خود قرار دهید:

اگر مدارک گفته شده در بالا را آماده کرده اید، برای ثبت نام کلیک کنید. (راهنمای جامع مراحل ثبت نام در این لینک قابل دسترسی است)