مبلغ شهریه تا قبل از ورود دانشجو به ایران، قابل عودت می‌باشد. اما چنانچه دانشجو با ویزای تحصیلی دانشگاه اهل بیت(ع)وارد ایران  شده و انصراف دهد، مبلغ شهریه غیر قابل برگشت خواهد بود. چنانچه دانشجو در حین تحصیل انصراف دهد، هزینه استفاده از خوابگاه، غذا و امکانات رفاهی دانشگاه از وی برابر با آیین نامه اخذ خواهد شد.