تماس با ما

ساختمان مرکزی : ایران، تهران، اتوبان خلیج فارس، جنب عوارضی تهران - قم

تلفن : ۵۵۲۳۵۶۵۹ / ۵۵۲۳۵۶۵۴ (۲۱) (۰۰۹۸)

کد پستی : ۱۸۱۵۱۶۳۱۱۱

ایمیل روابط عمومی دانشگاه جهت ارسال انتقادات و پیشنهادات >>>>>> info@abu.ac.ir