حقوق و علوم سیاسی

ID:
BA-039

 

معرفی

دانشگاه بین‌المللی اهل بیت “علیهم الاسلام” به منظور توسعه در رشته های مختلف علوم و بسط دانش، با تأسیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی گام موثری در جهت گسترش و تعمیم فعالیت های آموزشی کشور برداشت.

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه بین‌المللی اهل بیت “علیهم الاسلام” متشکل از سه رشته حقوق خصوصی، حقوق جزا و جرم شناسی و روابط بین‌الملل می‌باشد.

تربیت نیروهای متخصص برای دادگستری و نهادهای سیاسی  یکی از ضرورت های تأسیس این دانشکده است. استقبال خاص دانش جویان ممتاز از رشته های حقوق و علوم سیاسی، نشان از اهمیت این رشته ها در جامعه دارد و تردیدی نیست که در آینده نه چندان دور، بخش قابل توجهی از حقوقدانان، وکلا، قضات، اساتید و کارشناسان برجسته علوم سیاسی از فارغ التحصیلان این دانشکده خواهند بود.