سلسله جلسات دوشنبه های اخلاق

      معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع) به مناسبت روز استاد برگزار می‌کند دوشنبه‌های اخلاق با حضور و سخنرانی حضرت آیت الله رمضانی دبیرکل محترم مجمع جهانی اهل بیت (ع) زمان: دوشنبه 19 اردیبهشت ماه 1401 ساعت: ۱۰صبح از تمامی همکاران اساتید و دانشجویان

شروع

19 اردیبهشت 1401 - 10:00 am

پایان

19 اردیبهشت 1401 - 12:00 pm

 

 

 

معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع) به مناسبت روز استاد برگزار می‌کند

دوشنبه‌های اخلاق

با حضور و سخنرانی

حضرت آیت الله رمضانی

دبیرکل محترم مجمع جهانی اهل بیت (ع)

زمان: دوشنبه 19 اردیبهشت ماه 1401

ساعت: ۱۰صبح

از تمامی همکاران اساتید و دانشجویان دعوت می‌شود تا در این جلسات حضور به هم رسانند.

معاونت فرهنگی دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع)