دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع) با همکاری پژوهشکده تاریخ اسلام برگزار می کند: سلسله نشست های علمی بررسی و نقد کتاب گروه رجال و خاندان های اسلامی موضوع: بررسی و نقد کتاب: دیوان امیدی رازی زمان : چهرشنبه 20 مهرماه 1401 مکان : پژوهشکده دانشگاه بین المللی اهل

شروع

مهر ۲۰, ۱۴۰۱ - 10:00 am

پایان

مهر ۲۰, ۱۴۰۱ - 11:00 am

 

دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع) با همکاری پژوهشکده تاریخ اسلام برگزار می کند:

سلسله نشست های علمی بررسی و نقد کتاب گروه رجال و خاندان های اسلامی

موضوع: بررسی و نقد کتاب: دیوان امیدی رازی

زمان : چهرشنبه ۲۰ مهرماه ۱۴۰۱

مکان : پژوهشکده دانشگاه بین المللی اهل بیت(ع)