برگزاری دهمین جلسه معاونین پژوهشی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی با حضور سرپرست معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع)

به گزارش روابط عمومی و بین المللی دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع)، به نقل از معاونت پژوهشی و فناوری؛ دهمین جلسه معاونین پژوهشی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی منطقه 1 کشور در دانشگاه تهران با ریاست دکتر محمد رحیمیان معاون امور پژوهشی دانشگاه تهران در تاریخ 1398/7/14 در محل سازمان مرکزی دانشگاه تهران برگزار شد.

در این نشست که دکتر محمدرضا ابوئی مهریزی، سرپرست معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه بین‌المللی اهل بیت علیهم‌السّلام نیز حضور داشت. پیرامون موضوع اخلاق در پژوهش و آئین‌ نامه آن گفتگو و تبادل نظر گردید. همچنین مقرر گردید در جهت توسعه و تعمیم کمیته اخلاق در پژوهش در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی اقدامات مقتضی صورت پذیرد.