همایش همه علیه استکبار جهانی با سخنرانی یکی از دانشجویان دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع) در دانشگاه تهران برگزار شد

به گزارش روابط عمومی و بین المللی دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع)، عصر دوشنبه 13 آبان 1398 همایشی با عنوان « همه علیه استکبار جهانی » با حضور جمعی از دانشجویان دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع) و فعالین بین الملل از عراق؛ افغانستان؛ فلسطین؛ نیجریه؛ آفریقا  در دانشگاه تهران برگزار شد. قابل ذکر است یکی از سخنرانان این نشست آقای سید مصطفی احمدی، از دانشجویان دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع) بود که به ایراد سخن پرداخت.