به همت معاونت پژوهشی و فناوری مجوز نشریه رهیافت های مطالعات اهل بیت (ع) دریافت شد

به گزارش روابط عمومی و بین المللی دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع)، به نقل از معاونت پژوهشی و فناوری، با پیگیری های صورت گرفته از سوی این معاونت و بعد از آخرین جلسه شورای هیأت نظارت بر مطبوعات در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تاریخ 1398/08/20 با درخواست دانشگاه بین المللی اهل بیت(ع) برای صدور مجوز نشریه رهیافت های مطالعات اهل بیت (ع) موافقت بعمل آمد.