انتصاب دکتر علیرضا حبیبی و 2 نفر از دانشجویان به عنوان عضو شورای انضباطی بدوی دانشگاه

به گزارش روابط عمومی و بین المللی دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع) روز  سه شنبه 28 آبان 1398، دکتر منصور میراحمدی؛ رییس دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع) با صدور احکامی جداگانه دکتر علیرضا حبیبی؛ عضو هیأت علمی گروه مدیریت بازرگانی و 2 نفر از دانشجویان دانشگاه؛ آقای سیّد محمّدتقی کاظمی و خانم شبنم موسوی؛ را به عنوان اعضاء شورای انضباطی بدوی دانشگاه منصوب کرد.

متن احکام  صادره به  شرح زیر است:

دکتر علیرضا حبیبی

استادیار محترم گروه مدیریت بازرگانی

نظر به صلاحیّت، تجربه و توانمندی جنابعالی و به استناد بند 4 از ماده 2 شیوه نامه اجرایی آیین نامه انضباطی دانشجویان، به موجب این حکم به عنوان عضو هیأت علمی در   شورای انضباطی بدوی دانشگاه برای مدت دو سال منصوب می­‌شوید. امید است تا با اتّکال به خداوند متعال و با بهره­‌گیری از ظرفیّت­‌های قانونی، اقدامات لازم در خصوص امور مربوط به این شورا را طبق آیین نامه‌ و شیوه‌نامه‌ی اجرای آن ، به عمل آورید.

دانشجوی گرامی جناب آقای سیّد محمّدتقی کاظمی

به استناد بند 6 از ماده 2 شیوه نامه اجرایی آیین نامه انضباطی دانشجویان،به موجب این حکم به عنوان عضو شورای انضباطی بدوی دانشگاه برای مدت یک سال منصوب می­‌شوید. امید است تا با اتّکال به خداوند متعال و با بهره­‌گیری از ظرفیّت­‌های قانونی، اقدامات لازم در خصوص امور مربوط به این شورا را طبق آیین نامه‌ و شیوه‌نامه‌ی اجرای آن ، به عمل آورید.

دانشجوی گرامی سرکار خانم شبنم موسوی

به استناد بند 6 از ماده 2 شیوه نامه اجرایی آیین نامه انضباطی دانشجویان،به موجب این حکم به عنوان عضو شورای انضباطی بدوی دانشگاه برای مدت یک سال منصوب می­‌شوید. امید است تا با اتّکال به خداوند متعال و با بهره­‌گیری از ظرفیّت­‌های قانونی، اقدامات لازم در خصوص امور مربوط به این شورا را طبق آیین نامه‌ و شیوه‌نامه‌ی اجرای آن ، به عمل آورید.