سرپرست رایزنی فرهنگی ایران در افغانستان با دکتر منصور میراحمدی رییس دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع) دیدار و گفتگو کرد

به گزارش روابط عمومی و بین المللی دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع)؛ به نقل از معاونت آموزشی و فرهنگی، روز شنبه 2 آذر 1398، دانشگاه بین‌المللی اهل بیت علیهم‌السّلام میزبان  دکتر نوروزی سرپرست رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان بود. 

در این دیدار دکتر منصور میراحمدی؛ رییس دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع) ضمن معرفی مختصری از فعالیت های دانشگاه، روند جذب دانشجو از کشور افغانستان در دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع) را بیان کرد.

در ادامه دکتر نوروزی نیز در مورد شرایط داخلی افغانستان نکاتی را مطرح کرده و پیشنهاداتی برای بهبود روند جذب و همکاری های پژوهشی ارائه داد.  وی همچنین در زمینه جذب در رشته های تازه تأسیس دانشگاه قول همکاری داد.

دکتر سید عابدین بزرگی معاون آموزشی و فرهنگی و آقای هاشمی از کارکنان معاونت نیز، در مورد موضوعات مربوط به جذب و پذیرش به بحث و تبادل نظر پرداختند.