گزارش تصویری / سخنرانی دکتر محسن زنگه با موضوع تحلیل و بررسی وقایع اخیر در ایران

به گزارش روابط عمومی و بین المللی دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع) این مراسم روز یکشنبه مورخ 1398/09/03 همراه با نماز ظهر و عصر در محل نمازخانه ساختمان مرکزی دانشگاه و باحضور اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع) برگزار شد.