گزارش تصویری / نشست ریاست و سرپرست معاونت آموزشی و فرهنگی دانشگاه با نمایندگان خوابگاه های دانشجویی

به گزارش روابط عمومی و بین المللی دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع) روز  سه شنبه 12 آذر 1398،نشستی با حضور دکتر منصور میر احمدی؛ رییس دانشگاه، دکتر سید عابدین بزرگی؛ سرپرست معاونت آموزشی و فرهنگی با نمایندگان خوابگاه های دانشجویی برگزار شد.