اولین جلسه انجمن علمی، دانشجویی دانشکده علوم اجتماعی و رفتاری و دانشکده علوم اسلامی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی و بین المللی دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع) روز دوشنبه 18 آذر 1398، انجمن علمی، دانشجویی دانشکده علوم اجتماعی و رفتاری با حضور دکتر محمد غفاری فرد؛ مدیر گروه علوم اقتصادی و انجمن علمی، دانشجویی دانشکده علوم اسلامی با حضور دکتر مهدی محمدی؛ مدیر گروه تاریخ اسلام در ساختمان مرکزی دانشگاه برگزار شد.

در نشست انجمن علمی دانشجویی دانشکده علوم اجتماعی و رفتاری ابتدا خانم شکیلا حسینی و آقای محمد مهدی رضایی با اکثریت آراء به ترتیب به عنوان دبیر و نایب دبیر انجمن انتخاب شدند. سپس پیرامون کارگاه های علمی، نشریه علمی دانشجویی صدر و نشست های علمی بحث و تبادل نظر شد.

قابل ذکر است از جمله کارگاه های ارائه شده توسط این انجمن می توان به کارگاه پایان نامه نویسی اشاره کرد که هم اکنون در حال برگزاری است و کارگاه های نرم افزار سی تا وی، اس پی اس اس و نحوه جستجو منابع در سایت ها در آینده نزدیک ارائه خواهد شد.