سرپرست معاونت آموزشی و فرهنگی دانشگاه با مدیر روابط عمومی معاونت بین الملل موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) دیدار و گفتگو کرد

به گزارش اداره روابط عمومی و بین المللی دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع)، به نقل از معاونت آموزشی و فرهنگی ، روز سه شنبه 19 آذر 1398، دکتر سید عابدین بزرگی؛ سرپرست معاونت آموزشی و فرهنگی دانشگاه با دکتر عبداللهی؛ مدیر روابط عمومی معاونت بین الملل موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)  دیدار و گفتگو کرد.

دکتر سید عابدین بزرگی در این جلسه ضمن معرفی و تبیین ظرفیت ها و نیاز های دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع) خواستار همکاری و تعامل فیمابین دانشگاه و موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) شد.

در ادامه دکتر عبداللهی نیز ضمن بیان ظرفیت های فرهنگی موسسه، در خصوص فعالیت های فرهنگی از جمله برگزاری اردوی یک روزه دانشجویان به حسینیه جماران و مرقد مطهر امام خمینی (ره) و استفاده از ظرفیت ها و امکانات موسسه اعلام آمادگی نمود.

ایشان همچنین پیشنهاد ایجاد زمینه آموزش مجازی در حوزه اندیشه امام خمینی(ره) و تبادل اطلاعات بین پژوهشکده امام (ره) و دانشگاه و نیز برگزاری مسابقات فرهنگی و کتابخوانی را مطرح نمودند و افزودند پایان نامه هایی که با موضوع نشر اندیشه امام خمینی (ره) باشند از طرف پژوهشکده حمایت خواهند شد.

دکتر عبداللهی همچنین همکاری دانشجویان در بخش رسانه به زبان  فارسی و غیر فارسی سایت موسسه  و پرتال امام خمینی  و نیز فعالیت در بخش علمی و پژوهشی در رابطه با امام خمینی(ره) را خواستار شد.