انتصاب اعضای هیأت تحریریه نشریه رهیافت های مطالعات اهل بیت (ع)

 
به گزارش اداره کل روابط عمومی و بین المللی دانشگاه بین المللی اهل بیت علیهم السّلام به نقل از حوزه ریاست؛ حجّت الاسلام و المسلمین دکتر منصور میر احمدی؛ رییس دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع)؛ روز شنبه 27 اردیبهشت 1399 طی احکامی آقایان دکتر سید جمال موسوی، دکتر علی بیات،  دکتر محمد علی مهدوی راد، دکتر حسن ابراهیمی، دکتر عبدالهادی فقهی زاده از اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران و آقای دکتر رحمان سعیدی، عضو هیأت علمی  دانشگاه علامه طباطبایی و سرکار خانم دکتر فاطمه کوپا، عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور را به عنوان اعضای هیأت تحریریه نشریه «رهیافت های مطالعات اهل بیت (ع)»  به مدّت دو سال منصوب کردند.
متن حکم به این شرح است:
جناب آقای دکتر سید جمال موسوی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
جناب آقای دکتر علی بیات؛ عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
جناب آقای دکتر محمد علی مهدوی راد؛ عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
جناب آقای دکتر حسن ابراهیمی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
جناب آقای دکتر عبدالهادی فقهی زاده؛ عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
جناب آقای دکتر رحمان سعیدی؛ عضو هیأت علمی  دانشگاه علامه طباطبایی
سرکار خانم دکتر فاطمه کوپا؛ عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور


سلامٌ علیکم

نظر به سوابق ارزنده‌ی علمی-پژوهشی جنابعالی، به موجب این ابلاغ به مدّت دو سال به عضویت هیأت تحریریه نشریه «رهیافت‌های مطالعات اهل بیت (ع)» منصوب می شوید.
اطمینان دارم عضویت و حضور جنابعالی به عنوان یک شخصیّت ممتاز علمی و یک پژوهشگر برجسته در تحریریه مجله، موجبات تقویّت و غنای هرچه بیشتر نشریه را فراهم خواهد ساخت. امید است با بهره‌گیری از توان علمی خویش و در سایه‌ی همکاری مدیر مسئول و سر دبیر و سایر همکاران محترم هیأت تحریریه، نشریه‌ای ارزنده و شایسته‌ی نام دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع)، به جامعه‌ی علمی کشور ارایه گردد.
 
 
منصور میراحمدی چناروئیه