اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمد باقر نطاق

جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمد باقر نطاق

عنوان پایان نامه

  تأثیر شهرت شرکت و شهرت کشور بر اعتماد مشتریان و تمایل آنان به خرید کالاها و محصولات مطالعه موردی: شرکت لبنی کاله ایران در افغانستان

زمان برگزاری

شنبه  – 1399/02/13

محل برگزاری

ساختمان مرکزی دانشگاه – کلاس شماره 1 

ساعت برگزاری

11:00

استاد راهنما

دکتر  علیرضا حبیبی

استاد مشاور

دکتر  محمد مهدی تنعمی

استاد داور

دکتر   احد مطلقی