جلسه ای با حضور رییس و اعضاء هیأت رییسه با کارکنان(اعضاء هیأت علمی و کارمندان) دانشگاه برگزار میگردد

به گزارش روابط عمومی و بین المللی دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع)، جلسه ای با حضور رییس و اعضاء هیأت رییسه دانشگاه با کارمندان و اعضاء هیأت علمی دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع) برگزار می گردد.

زمان : یکشنبه 12/ آبان / 1398 /// ساعت : 13 

محل برگزاری : نمازخانه ساختمان مرکزی دانشگاه

حضور کلیه کارمندان و اعضاء هیأت علمی در این جلسه الزامی می باشد