اطلاعیه – قابل توجه دانشجویان و همکاران متقاضی شرکت در تئاتر “هفت کودک یهودی”

قابل توجه دانشجویان و همکاران متقاضی شرکت در تئاتر “هفت کودک یهودی”

بنابر هماهنگی صورت گرفته با اتحادیه بین المللی نوجوانان و جوانان مخالف اشغالگری تعدادی بلیط شرکت در تئاتر مذکور به تعداد محدود تهیه گردیده ، هزینه بلیط ها به ازای هر نفر 35 هزار تومان بوده که با توافق انجام شده به 10 هزار تومان تقلیل یافته، لذا عزیزان دانشجو و همکاران گرامی که قصد شرکت در تماشای تئاتر را دارند نهایتاً تا روز چهارشنبه مهلت دارند به امور فرهنگی (اقای بابایی) مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است تئاتر هر روز (بجز ایام تعطیل) ساعت 18 تا تاریخ 20 آبان 1398 در عمارت نوفل لوشاتو نمایش داده می شود و هر شخص با اخذ بلیط شخصاً به محل مراجعه می نماید. همکاران گرامی می توانند به تعداد اعضای خانواده بلیط تهیه نمایند.

امور فرهنگی