اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه آقای نعمت الله غفوری

جلسه دفاع از پایان نامه آقای نعمت الله غفوری

عنوان پایان نامه

بررسی تطبیقی وحی از دیدگاه آیت الله جوادی آملی و دکتر سروش

زمان برگزاری

سه شنبه  – 1398/08/21

محل برگزاری

ساختمان مرکزی دانشگاه 

ساعت برگزاری

14:00 

استاد راهنما

حجّت الاسلام اسدالله مصطفوی

استاد داور

دکتر خطیر

استاد داور

دکتر سید عابدین بزرگی