اطلاعیه در خصوص ساعت فعالیت جدید امور اداری دانشگاه

بر اساس مصوّبه مورّخ 19-08-1398 هیأت رئیسه دانشگاه، از تاریخ 1398/08/21 کلّیّه امور اداری صرفاً در طول ساعات اداری (از ساعت 7:45 الی 15:45) قابل انجام می‌باشد و پس از پایان ساعت کاری، بخش اداری دانشگاه تعطیل خواهد شد.