اطلاعیه جلسه سخنرانی با موضوع تحلیل و بررسی وقایع اخیر در ایران

قابل توجه دانشجویان و همکاران گرامی

جلسه سخنرانی با موضوع تحلیل و  بررسی وقایع اخیر در ایران روز یکشنبه 3 آذر ماه 1398 بعد از نماز ظهر و عصر توسط جناب آقای دکتر زنگنه برگزار می شود.

امورفرهنگی