اطلاعیه بسیار مهم – اولین دوره جلسات رسمی کانون ها و انجمن ها با حضور اساتید مربوطه برگزار می شود.

اولین دوره جلسات رسمی کانون ها و انجمن ها با حضور اساتید مربوطه برگزار می شود.

حضور دانشجویانی که در هریک از کانون ها و انجمن ها ثبت نام نموده اند در جلسات الزامی است، در صورت عدم حضور اعضای اصلی از لیست حذف می شوند.

لازم به ذکر است دانشجویانی که هم در کانون و هم انجمن ثبت نام نموده اند در جلسه ای شرکت کنند که به عنوان عضو شورای مرکزی (عضو اصلی) ثبت نام نموده اند.

 

انجمن ها:

دانشکده علوم اسلامی ( کلام اسلامی، ادیان وعرفان و تاریخ اسلام) :

توسط حجّت الاسلام و المسلمین سیّد صادق پیشنمازی

شنبه – 9 آذرماه 1398 –  ساعت 13 – کلاس 3 – ساختمان اصلی

دانشکده علوم اجتماعی و رفتاری ( مدیریت بازرگانی، روابط بین الملل و علوم اقتصادی) :

توسط دکتر محمد غفاری  فرد

شنبه – 9 آذرماه 1398 – ساعت 13 – کلاس 7 – ساختمان اصلی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( حقوق، زبان و ادبیات فارسی) :

توسط دکتر امید رستمی غازانی

یکشنبه – 10 آذرماه 1398 – ساعت 13 – کلاس 8 – ساختمان اصلی

 

کانون ها:

کانون قرآن و عترت :  

توسط حجّت الاسلام و المسلمین محمدرضا زارع خورمیزی

شنبه –  9 آذرماه 1398 – ساعت 13 – نمازخانه دانشگاه

کانون شعر و ادب :    

توسط  دکتر میثم حنیفی

یکشنبه – 10 آذرماه 1398 – ساعت 13 – کلاس 1  – ساختمان اصلی

کانون رسانه :

توسط حجّت الاسلام و المسلمین عادل مقدادیان

یکشنبه – 10 آذر ماه 1398 – ساعت 13 – ساختمان ابوذر  – طبقه زیرزمین

لیست اعضای شورای مرکزی و مجمع عمومی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

لیست اعضای شورای مرکزی و مجمع عمومی دانشکده علوم اجتماعی و رفتاری

لیست اعضای شورای مرکزی و مجمع عمومی دانشکده علوم اسلامی

لیست اعضای شورای مرکزی و مجمع عمومی کانون قرآن و عترت

لیست اعضای شورای مرکزی و مجمع عمومی کانون شعر وادب

لیست اعضای شورای مرکزی و مجمع عمومی کانون رسانه