اطلاع رسانی مجدد در خصوص جلسات کانون ها و انجمن های علمی دانشجویی

قابل توجه دانشجویان گرامی

به اطلاع می رساند با توجه به تعطیلی دانشگاه در روز شنبه نهم آذر 1398 تمامی جلسات (کانون و انجمن) در روز سه شنبه 12 آذر 1398 برگزار می گردد، لذا دانشجویان عزیز در کانون و یا انجمنی که ثبت نام نموده اند حضور یابند.

 

کانون قرآن و عترت / ساعت 13  / نمازخانه دانشگاه / (استاد دکتر زارع خورمیزی)

 

انجمن  علمی دانشجویی دانشکده علوم اسلامی / ساعت 13 / کلاس 1 ساختمان اصلی (استاد دکتر محمدی)

 

انجمن  علمی دانشجویی دانشکده علوم اجتماعی و رفتاری / ساعت 13 / کلاس 6 / ساختمان اصلی (استاد دکتر غفاری فرد)

 

قابل ذکر است  کسانی که جزء شورای مرکزی ثبت نام نموده اند در صورت غیبت حذف خواهند شد.