اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه خانم رمزیه طنین

جلسه دفاع از پایان نامه خانم  رمزیه طنین

عنوان پایان نامه

مقایسه تطبیقی نظریات شهید سیدمحمد باقرصدر وآیت الله محمد اسحق فیاض  درحوزه بانکداری اسلامی

زمان برگزاری

شنبه  – 1398/09/16

محل برگزاری

ساختمان مرکزی دانشگاه – کلاس شماره 1 

ساعت برگزاری

10:45

استاد راهنما

 دکترمحسن زنگنه 

استاد مشاور

دکترحسین رضایی

استاد داور

دکترغفاری فرد