قابل توجه اعضای محترم هیات علمی دانشگاه

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی دانشگاه

با هماهنگی های صورت گرفته با نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور، متقاضیان شرکت در کارگاه دانش افزایی ویژه اعضای محترم هیات علمی پیمانی و رسمی در زمینه اندیشه سیاسی اسلام، مبانی و دستاوردهای انقلاب اسلامی با حضور چهار نفر از اساتید می توانند تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ به دفتر جذب و امور هیات علمی دانشگاه مراجعه و یا با تماس تلفنی ثبت نام نمایند.

تاریخ برگزاری کارگاه

شنبه       1397/10/22        ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۷

یکشنبه    1397/10/23        ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۷

دوشنبه    1397/10/24       ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۷

سه شنبه   1397/10/25      ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۷