اطلاعیه شماره 1-98 معاونت آموزشی و پژوهشی

اطلاعیه شماره 1-98 معاونت آموزشی و پژوهشی

اطلاعیه شماره 1-98 معاونت آموزشی وپژوهشی

بسیار مهم و فوری

به اطلاع کلیه دانشجویان بورسیه (ج) و (د) می رساند، حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه 1398 فرصت دارند نسبت به تسویه حساب شهریه خود اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم تسویه حساب و ارائه فیش به این اداره، کارت ورود به جلسه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 98-1397 صادر نخواهد شد.

اداره خدمات آموزشی